Każde dziecko od pewnego wieku ma obowiązek uczęszczania do szkoły i korzystania z edukacji. Jest to unormowane odpowiednimi przepisami znajdującymi się w Ustawie o Prawie Oświatowym. Informacje na ten temat można znaleźć wszędzie, zwłaszcza w dobie internetu. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości warto dodatkowo skontaktować się z wybraną placówką i dopytać o nurtujące nas tematy.

Kiedy posłać dziecko do przedszkola?

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się co roku 1 września, chyba że wypadnie on na weekendzie. Wówczas początek roku szkolnego przypada na najbliższy poniedziałek, tuż po weekendzie. Wychowanie przedszkolne dostępne jest dla dzieci od ukończenia 3. roku życia do ukończenia 7. roku życia.

Gdy dziecko ma 6 lat, rodzic powinien zapisać je do przedszkola. Istnieje bowiem obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przed dalszymi etapami nauki. W przypadku młodszych dzieci decyzja o posłaniu ich do przedszkola należy wyłącznie do rodziców, nie stanowi obowiązku regulowanego przepisami prawnymi.

Odroczenie obowiązku przedszkolnego

Odroczenie obowiązku przedszkolnego przysługuje wszystkim dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Obowiązek przedszkolny można odroczyć jednak tylko 2 razy i należy dokonać tego do 31 sierpnia roku, w którym dziecko kończy 9 lat. Należy mieć na uwadze, że wniosek będzie rozpatrywany przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

Kiedy posłać dziecko do szkoły podstawowej?

Zgodnie z aktualnymi zasadami do pierwszej klasy szkoły podstawowej uczęszczają dzieci w wieku 7 lat, które wcześniej odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Do pierwszej klasy można jednak zapisać starsze dzieci, o ile wcześniej uzyskano zgodę na odroczenie obowiązku przedszkolnego, wskutek czego dziecko później odbyło nauczanie przedszkolne.